[1]
Bauchrowicz-Kłodzińska, M. 2016. Zatrute owoce nowoczesności. Kulturowy sens tragicznych dziejów XX-wiecznej Europy w refleksji Zygmunta Baumana, Ágnes Heller i Czesława Miłosza. Litteraria Copernicana. 4(20)/ (grudz. 2016), 61–81. DOI:https://doi.org/10.12775/LC.2016.055.