1.
KLASSA, Barbara. „Jędrna prawda o utuczonych wieprzach”. Miejsce i rola Gdańska w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie Władysława Konopczyńskiego. Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej [online]. 9 grudzień 2020, nr 12, s. 119–136. [udostępniono 23.1.2022]. DOI 10.12775/KlioPL.2020.06.