1.
DORNA, Maciej. Między Hilferuf a Lug i Trug – spór o interpretację początków państwa krzyżackiego w Prusach w historiografii XIX i pierwszej połowy XX wieku. Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej [online]. 9 grudzień 2020, nr 12, s. 97–118. [udostępniono 25.1.2022]. DOI 10.12775/KlioPL.2020.05.