1.
SWAKOŃ, Rafał. Józefa Kazimierza Plebańskiego krytyka tzw. krakowskiej szkoły historycznej. Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej [online]. 9 grudzień 2020, nr 12, s. 51–71. [udostępniono 6.2.2023]. DOI 10.12775/KlioPL.2020.03.