1.
MATERNICKI, Jerzy. Konfederacja barska w myśli historycznej szkoły krakowskiej: Michał Bobrzyński i Anatol Lewicki. Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej [online]. 9 grudzień 2020, nr 12, s. 9–23. [udostępniono 27.3.2023]. DOI 10.12775/KlioPL.2020.01.