1.
BILIŃSKI, Piotr & SIERŻĘGA, Paweł. Korespondencja Feliksa Konecznego z Teofilem Emilem Modelskim w latach 1927–1931. Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej [online]. 1 luty 2019, nr 10, s. 201–232. [udostępniono 28.9.2023]. DOI 10.12775/KlioPL.2018.09.