Dorna, M. „Między Hilferuf a Lug I Trug – spór O Interpretację początków państwa krzyżackiego W Prusach W Historiografii XIX I Pierwszej połowy XX Wieku”. Klio Polska. Studia I Materiały Z Dziejów Historiografii Polskiej, nr 12, grudzień 2020, s. 97-118, doi:10.12775/KlioPL.2020.05.