Swakoń, R. „Józefa Kazimierza Plebańskiego Krytyka Tzw. Krakowskiej szkoły Historycznej”. Klio Polska. Studia I Materiały Z Dziejów Historiografii Polskiej, nr 12, grudzień 2020, s. 51-71, doi:10.12775/KlioPL.2020.03.