Biliński, P., i P. Sierżęga. „Korespondencja Feliksa Konecznego Z Teofilem Emilem Modelskim W Latach 1927–1931”. Klio Polska. Studia I Materiały Z Dziejów Historiografii Polskiej, nr 10, luty 2019, s. 201-32, doi:10.12775/KlioPL.2018.09.