[1]
B. Klassa, „«Jędrna prawda o utuczonych wieprzach». Miejsce i rola Gdańska w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie Władysława Konopczyńskiego”, KLIOPL, nr 12, s. 119–136, grudz. 2020.