[1]
M. Dorna, „Między Hilferuf a Lug i Trug – spór o interpretację początków państwa krzyżackiego w Prusach w historiografii XIX i pierwszej połowy XX wieku”, KLIOPL, nr 12, s. 97–118, grudz. 2020.