Klassa, B. (2020) „«Jędrna prawda o utuczonych wieprzach». Miejsce i rola Gdańska w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie Władysława Konopczyńskiego”, Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej, (12), s. 119–136. doi: 10.12775/KlioPL.2020.06.