Swakoń, R. (2020) „Józefa Kazimierza Plebańskiego krytyka tzw. krakowskiej szkoły historycznej”, Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej, (12), s. 51–71. doi: 10.12775/KlioPL.2020.03.