Biliński, P. i Sierżęga, P. (2019) „Korespondencja Feliksa Konecznego z Teofilem Emilem Modelskim w latach 1927–1931”, Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej, (10), s. 201–232. doi: 10.12775/KlioPL.2018.09.