Klassa, Barbara. 2020. „«Jędrna Prawda O Utuczonych wieprzach». Miejsce I Rola Gdańska W Rzeczypospolitej Obojga Narodów W Ocenie Władysława Konopczyńskiego”. Klio Polska. Studia I Materiały Z Dziejów Historiografii Polskiej, nr 12 (grudzień):119-36. https://doi.org/10.12775/KlioPL.2020.06.