Swakoń, Rafał. 2020. „Józefa Kazimierza Plebańskiego Krytyka Tzw. Krakowskiej szkoły Historycznej”. Klio Polska. Studia I Materiały Z Dziejów Historiografii Polskiej, nr 12 (grudzień):51-71. https://doi.org/10.12775/KlioPL.2020.03.