Maternicki, Jerzy. 2020. „Konfederacja Barska W myśli Historycznej szkoły Krakowskiej: Michał Bobrzyński I Anatol Lewicki”. Klio Polska. Studia I Materiały Z Dziejów Historiografii Polskiej, nr 12 (grudzień):9-23. https://doi.org/10.12775/KlioPL.2020.01.