Biliński, Piotr, i Paweł Sierżęga. 2019. „Korespondencja Feliksa Konecznego Z Teofilem Emilem Modelskim W Latach 1927–1931”. Klio Polska. Studia I Materiały Z Dziejów Historiografii Polskiej, nr 10 (luty):201-32. https://doi.org/10.12775/KlioPL.2018.09.