DORNA, M. Między Hilferuf a Lug i Trug – spór o interpretację początków państwa krzyżackiego w Prusach w historiografii XIX i pierwszej połowy XX wieku. Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej, [S. l.], n. 12, p. 97–118, 2020. DOI: 10.12775/KlioPL.2020.05. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/KlioPL.2020.05. Acesso em: 27 sty. 2022.