BILIŃSKI, P.; SIERŻĘGA, P. Korespondencja Feliksa Konecznego z Teofilem Emilem Modelskim w latach 1927–1931. Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej, [S. l.], n. 10, p. 201–232, 2019. DOI: 10.12775/KlioPL.2018.09. Disponível em: https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/KlioPL.2018.09. Acesso em: 30 wrz. 2023.