Biliński, P. ., & Ďurčanský, M. (2022). Marek Ďurčanský, Listy Wacława Sobieskiego do Jaroslava Bidla 1901–1933. Klio Polska. Studia I Materiały Z Dziejów Historiografii Polskiej, (13), 149–179. Pobrano z https://apcz.umk.pl/KLIOPL/article/view/37133