Swakoń, R. (2020). Józefa Kazimierza Plebańskiego krytyka tzw. krakowskiej szkoły historycznej. Klio Polska. Studia I Materiały Z Dziejów Historiografii Polskiej, (12), 51–71. https://doi.org/10.12775/KlioPL.2020.03