Maternicki, J. (2020). Konfederacja barska w myśli historycznej szkoły krakowskiej: Michał Bobrzyński i Anatol Lewicki. Klio Polska. Studia I Materiały Z Dziejów Historiografii Polskiej, (12), 9–23. https://doi.org/10.12775/KlioPL.2020.01