Biliński, P., & Sierżęga, P. (2019). Korespondencja Feliksa Konecznego z Teofilem Emilem Modelskim w latach 1927–1931. Klio Polska. Studia I Materiały Z Dziejów Historiografii Polskiej, (10), 201–232. https://doi.org/10.12775/KlioPL.2018.09