(1)
Kolbuszewska, J. .; Stobiecki, R. Recenzje. KLIOPL 2022, 193-205.