(1)
Dorna, M. Między Hilferuf a Lug I Trug – spór O Interpretację początków państwa krzyżackiego W Prusach W Historiografii XIX I Pierwszej połowy XX Wieku. KLIOPL 2020, 97-118.