(1)
Swakoń, R. Józefa Kazimierza Plebańskiego Krytyka Tzw. Krakowskiej szkoły Historycznej. KLIOPL 2020, 51-71.