(1)
Maternicki, J. Konfederacja Barska W myśli Historycznej szkoły Krakowskiej: Michał Bobrzyński I Anatol Lewicki. KLIOPL 2020, 9-23.