(1)
Biliński, P.; Sierżęga, P. Korespondencja Feliksa Konecznego Z Teofilem Emilem Modelskim W Latach 1927–1931. KLIOPL 2019, 201-232.