[1]
Biliński, P. i Ďurčanský, M. 2022. Marek Ďurčanský, Listy Wacława Sobieskiego do Jaroslava Bidla 1901–1933. Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej. 13 (sty. 2022), 149–179.