[1]
Klassa, B. 2020. „Jędrna prawda o utuczonych wieprzach”. Miejsce i rola Gdańska w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w ocenie Władysława Konopczyńskiego. Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej. 12 (grudz. 2020), 119–136. DOI:https://doi.org/10.12775/KlioPL.2020.06.