[1]
Dorna, M. 2020. Między Hilferuf a Lug i Trug – spór o interpretację początków państwa krzyżackiego w Prusach w historiografii XIX i pierwszej połowy XX wieku. Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej. 12 (grudz. 2020), 97–118. DOI:https://doi.org/10.12775/KlioPL.2020.05.