[1]
Swakoń, R. 2020. Józefa Kazimierza Plebańskiego krytyka tzw. krakowskiej szkoły historycznej. Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej. 12 (grudz. 2020), 51–71. DOI:https://doi.org/10.12775/KlioPL.2020.03.