[1]
Biliński, P. i Sierżęga, P. 2019. Korespondencja Feliksa Konecznego z Teofilem Emilem Modelskim w latach 1927–1931. Klio Polska. Studia i Materiały z Dziejów Historiografii Polskiej. 10 (luty 2019), 201–232. DOI:https://doi.org/10.12775/KlioPL.2018.09.