1.
Drzewiecka D, Niedźwiedzka M. Sprawozdanie z konferencji „Kraków – Norymberga – Praga. Elity miast w średniowieczu i epoce nowożytnej. Pochodzenie, narodowość, mobilność, mentalność”, Kraków 16–17 X 2014. KLIO_CPDPiP [Internet]. 28 maj 2015 [cytowane 23 maj 2024];31(4):241-6. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2014.070