1.
Dominiak Łukasz M. Sprawozdanie z warsztatów naukowych pt. “Six centuries of Polish-Ottoman Encounters In Istanbul: Identities, Trajectories, and Intellectual Transfers”/Sześć wieków polsko-tureckich spotkań w Stambule: Tożsamości, trajektorie i intelektualne wymiany, Orien. KLIO_CPDPiP [Internet]. 27 październik 2014 [cytowane 23 maj 2024];29(2):283-5. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2014.038