1.
Możdżeń J. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)”, Toruń, 10–12 IV 2014. KLIO_CPDPiP [Internet]. 27 październik 2014 [cytowane 23 maj 2024];29(2):269-75. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2014.036