1.
Szarafin A, Tomaszewski M. Sprawozdanie z konferencji naukowo-metodycznej „Mniejszości wyznaniowe i etniczne w regionie kujawsko-pomorskim”, Toruń, 29 X 2015. KLIO_CPDPiP [Internet]. 30 grudzień 2016 [cytowane 15 kwiecień 2024];37(2):199-204. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2016.027