Pawlik-Kwaśniewska, Weronika. „Reszut-Ha-Jachid Trzech Kobiet. O Siedemnastowiecznej Autobiografii (Natalie Zemon Davis, Kobiety Na Marginesach. Trzy Siedemnastowieczne życiorysy, tłum. B. Hlebowicz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, Ss. 392”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 24, no. 1 (kwiecień 19, 2013): 183–192. Udostępniono kwiecień 21, 2024. https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2013.008.