Dominiak, Łukasz M. „Sprawozdanie Z warsztatów Naukowych Pt. “Six Centuries of Polish-Ottoman Encounters In Istanbul: Identities, Trajectories, and Intellectual Transfers”/Sześć wieków Polsko-Tureckich Spotkań W Stambule: Tożsamości, Trajektorie I Intelektualne Wymiany, Orien”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 29, no. 2 (październik 27, 2014): 283–285. Udostępniono maj 23, 2024. https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2014.038.