Rachuba, Andrzej. „Livonian and Courlander Nobility in Samogitia in the 17th and 18th Century”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 55 (listopad 26, 2020): 155–180. Udostępniono grudzień 1, 2021. https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2020.039.