Kluczek, Agata Aleksandra. „The Ruler in the «citizen’s Garb» or the Image of Dynasts in Trajan Decius’s Coinage (249–251)”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 58, no. 2 (styczeń 15, 2021): 43–66. Udostępniono styczeń 19, 2022. https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.202.015.