Ziober, Aleksandra. „Społeczno-Ekonomiczne Uwarunkowania oskarżeń O Czary W Wielkim Księstwie Litewskim W XVII Stuleciu. Przyczynek Do Badań”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 53, no. 2 (wrzesień 17, 2020): 133–150. Udostępniono luty 9, 2023. https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2020.022.