Łach, Wiesław Bolesław. „Plany Rozbudowy Fortyfikacyjnej W Ramach Frontu Mazowieckiego Wobec zagrożenia Niemieckiego Z Prus Wschodnich W 1919 R”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 56, no. 4 (listopad 26, 2020): 89–110. Udostępniono grudzień 6, 2021. https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2020.062.