Gołaszewska-Rusinowska, Dominika Martyna. „Sprawozdanie Z III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 X 2017 Roku”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 43, no. 4 (czerwiec 26, 2018): 167–173. Udostępniono grudzień 3, 2022. https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/KLIO.2017.051.