1.
WRÓBEL, Łukasz. Polski Grand Tour na przełomie XVIII i XIX wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 5 luty 2016, T. 34, nr 3, s. 129–135. [udostępniono 23.7.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2015.033.