1.
WOJDON, Joanna. Public history, czyli historia w przestrzeni publicznej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 4 luty 2016, T. 34, nr 3, s. 25–41. [udostępniono 4.2.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2015.027.