1.
DUŻY, Wiesława & WESOŁEK, Ewelina. [Sprawozdanie z konferencji "Dzieciństwo i starość w historiografii"]. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 18 grudzień 2015, T. 33, nr 2, s. 163–167. [udostępniono 3.10.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2015.024.