1.
ŻUREK, Dorota. Nowe badania nad dziejami bractw religijnych. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 18 grudzień 2015, T. 33, nr 2, s. 153–161. [udostępniono 25.9.2023]. DOI 10.12775/KLIO.2015.023.