1.
KANIA, Krzysztof. Przygotowania do drugiej wizyty premiera gen. Władysława Sikorskiego w Stanach Zjednoczonych. Rozmowy kierownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Edwarda Raczyńskiego. Perspektywa polska (część 2). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym [online]. 18 grudzień 2015, T. 33, nr 2, s. 123–141. [udostępniono 20.5.2024]. DOI 10.12775/KLIO.2015.021.